Historia:

Niepubliczny Zakład Rehabilitacji Leczniczej Vitareh powstał w sierpniu 2001 roku w wyniku restrukturyzacji ZZOZ Dobre Miasto. Specjalizuje się w rehabilitacji ambulatoryjnej i domowej. Świadczy usługi na oddziałach szpitalnych, w ramach Poradni Rehabilitacyjnej i zabiegów fizjoterapeutycznych. W 2005 roku utworzono Zakład Rehabilitacji w Lidzbarku Warmińskim w wyniku restrukturyzacji ZOZ Lidzbark Warmiński i przejęcia jego pracowników. Rok 2007 to powstanie Zakładu Rehabilitacji w Ornecie na wniosek SP ZOZ Orneta, aby pacjenci tej gminy mogli dalej korzystać z zabiegów fizjoterapeutycznych. W 2009 roku powstaje Zakład Rehabilitacji w Olsztynie jako zabezpieczenie tego typu świadczeń na osiedlu Pieczewo i Jaroty.

Struktura zakładów i sprzęt:

W każdym zakładzie jest Lekarska Poradnia Rehabilitacyjna, Zakład Fizjoterapii i Rehabilitacja Domowa. W placówkach pracują lekarze specjaliści rehabilitacji medycznej, magistrzy rehabilitacji i fizjoterapii. Udzielamy świadczeń rehabilitacyjnych dla pacjentów z Narodowego Funduszu Zdrowia, firm ubezpieczonych w Polmedzie, Luxmedzie, Swissmedzie, Scanmedzie oraz prywatnych.

W terapiach wykorzystujemy nowoczesny sprzęt: MULTITRONIC – 7P, PULSOTRONIC, DIATRONIC, MADYN, MAGNETRONIC, LASERTRONIC, CRYO-T, DIATERMIA, MULTILASER, SOLLUX, SONICATOR, BIOPTRON PRO, wirówki i wanny czterokomorowe TECHNOMEX, platfoma balansowa SIGMA z funkcją biofeedback, MINITENSOR, stoły wielofunkcyjne TERAPEUTA, ergometry do treningu funkcjonalnego KETTLER, platforma stabilometryczna BIODEX BIOSWAY z funkcją biofeedback.

Jesteśmy największą siecią zakładów rehabilitacji w województwie warmińsko-mazurskim. O jakości naszej pracy świadczy między innymi fakt, że NZRL Vitareh jako jedyny wykonywał zabiegi fizjoterapeutyczne w ośrodkach rządowych w Łańsku i Mierkach. Oferujemy usługi rehabilitacyjne dla pacjentów powiatów: miejski Olsztyn, olsztyński, lidzbarski. Nasze działania zmierzają do osiągnięcia celu jakim jest zdrowie i satysfakcja pacjenta.

Właściciel:

Roman Ziółkowski – właściciel i kierownik NZRL „Vitareh”. Absolwent AWF w Gdańsku 1989 rok. 1 stopień specjalizacji z rehabilitacji ruchowej w 1999 roku. W 2001 roku ukończył studia podyplomowe z zarządzania i marketingu. Tytuł specjalisty rehabilitacji ruchowej uzyskany w 2004 roku. Uczestnik wielu kursów i sympozjów z dziedziny rehabilitacji oraz zarządzania w ochronie zdrowia. Od 2005 roku kierownik specjalizacji z dziedziny fizjoterapii w szpitalu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Onkologią w Olsztynie. Od 2007 roku wykładowca akademicki Olsztyńskiej Szkoły Wyższej na kierunku fizjoterapia. Członek Polskiego Towarzystwa Rehabiltacji. Terapeuta z międzynarodowym dyplomem metody  Neurac. Kursy A,B,C,D metody McKenzie.