Pacjenci prywatni powinni posiadać skierowanie od lekarza prywatnego bądź skierowanie od firm Polmed lub Luxmed. Pacjent bez skierowania może zostać przyjęty za zasadach ustalonych w siedzibie zakładu po przeprowadzonej wcześniej diagnostyce.