Pacjenci prywatni powinni posiadać skierowanie od lekarza prywatnego bądź skierowanie od firm Polmed, Luxmed, Swissmed, Scanmed. Pacjent bez skierowania może zostać przyjęty za zasadach ustalonych w siedzibie zakładu po przeprowadzonej wcześniej diagnostyce.