Zakład świadczy usługi zgodnie z podpisaną umową z NFZ w ramach zakontraktowanych świadczeń w lekarskich poradniach rehabilitacyjnych i zakładach fizjoterapii.

logo-nfz

Oto wykaz dokumentów i badań niezbędnych do przyjęcia pacjenta w ramach ubezpieczenia w NFZ

  • skierowanie od lekarza posiadającego umowę z NFZ (które jest ważne 30 dni od daty wystawienia)
  • dokument z numerem PESEL
  • dokument ubezpieczenia zdrowotnego