Rehabilitacja domowa i szpitalna

Na zabiegi rehabilitacji domowej w ramach NFZ potrzebne jest skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w domu pacjenta. Kwalifikowani są chorzy, którzy spełniają kryteria chorobowe wymienione w szczegółowym wykazie NFZ. Zalicza się do nich:

  • ogniskowe uszkodzenia mózgu do jednego roku od incydentu,
  • uszkodzenie rdzenia kręgowego do jednego roku od jego powstania,
  • złamania, obrażenia i amputacje kończyn dolnych do 6 miesięcy od operacji,
  • po endoprotezoplastykach do 6 miesięcy od operacji,
  • choroby przewlekle postępujące (min. RZS, SM, Parkinson, zapalenia i zaniki mięśni),
  • ciężkie uszkodzenia CUN i OUN odpowiadające skali 5 Rankina,
  • stany wegetatywne i apaliczne.

Rehabilitacja domowa i szpitalna prywatnie jest wykonywana na skierowanie lekarskie nie obejmujące ubezpieczenia NFZ lub po przeprowadzonej wcześniej diagnostyce przez magistra fizjotreapii

Wykonujemy zabiegi z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii oraz masażu.