Ćwiczenia (Kinezyterapia) – najważniejszy dział rehabilitacji. W zakładzie przeprowadzamy ćwiczenia odpowiednie do jednostki chorobowej i stanu klinicznego pacjenta. Stosujemy ćwiczenia bierne, w odciążeniu, wspomagane, wolne, izometryczne, z oporem, synergistyczne w ujęciu tradycyjnym.

W podejściu nowoczesnym skupiamy się na wykorzystaniu ćwiczeń:

  • koaktywacji,
  • kinestezji,
  • propriocepcji,
  • sensomotoryki,
  • mobilizacji. 

W terapii najczęściej wykorzystujemy elementy metod: Neurac, Bobath, Kinetic Control, McKenzie, Szkoła Pleców, Butler.