Dla pacjenta

Każdy pacjent po przeprowadzeniu podstawowej diagnostyki i testów ma dobrane ćwiczenia z poszczególnych metod, które są w danym stanie funkcjonalnym dla niego najlepsze. To wyróżnia nas spośród innych fizjoterapeutów prowadzących chorego jedną metodą i dopasowujących go do niej. Posiadane doświadczenie i wiedza dają nam możliwość kompleksowego podejścia do danego przypadku klinicznego. Główną zasadą jest odtworzenie kontroli nerwowo-mięśniowej przez pacjenta.

Prawidłowy wzorzec ruchu z kontrolą mięśniową pomaga w odtworzeniu świadomości kinestetycznej całego ciała. Aby nauczyć efektywnego ruchu należy wykryć przyczyny deficytu motorycznego i wykorzystać strategię postępowania, która ma wywołać zmiany we wzorcu ruchu dopasowane do potrzeb pacjenta. Dlatego u nas ma on aktywnie myśleć i kontrolować poszczególne fazy ćwiczeń. Należy je dobierać indywidualnie, zależnie od obrazu chorobowego oraz z odpowiednim poziomem trudności. To pozwoli na odtworzenie optymalnych mechanizmów ochronnych stawu i wysyłanie pożądanych bodźców z ośrodkowego układu nerwowego. Jeżeli obciążenie ćwiczeniami będzie za duże lub wzrasta za szybko może dojść do zaburzeń na linii receptory – mózg – efektory, czyli mięśnie. Doprowadzi to do nieprawidłowej percepcji i fałszywych reakcji efektorów przy wykonywanym ruchu.

Zmiana wzorca kontroli nerwowo-mięśniowej w zmęczeniu może prowadzić do nieprawidłowych nawyków w dniu codziennym, ograniczonej kontroli stabilności dynamicznej stawów i często zaostrzenia bólu. Uczymy pacjenta zadań ruchowych przez poznanie, kojarzenie i w końcu ich automatyzm. Chory jest dla nas równoprawnym podmiotem, świadomym i wiedzącym co robi. Aktywnie uczestnicy na każdym etapie rehabilitacji i jest uczony przez nas profilaktyki oraz prewencji zdrowotnej. Potrafi wykorzystać progresję postępowania fizjoterapeutycznego na co dzień.